Archív 2002-3:

————   Viktória "A"   ————
Tabuľka   Úspešnosť   Výsledky
————   Viktória "B"   ————
Tabuľka   Úspešnosť   Výsledky
———   2.liga BA   ———
Úspešnosť

Výsledky 2.ligy - vzájomné zápasy:

(sezóna 2002/2003)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kontum.
1 Viktória Trnava "A" x 15:3 14:4 9:9 7:11 10:8 15:3 12:6 13:5 13:5 12:6 14:4  
2 Majcichov 2:16 x 4:14 9:9 1:17 10:8 8:10 10:8 6:12 10:8 8:10 9:9  
3 Borský Jur 7:11 9:9 x 9:9 9:9 10:8 13:5 14:4 5:13 13:5 9:9 9:9  
4 Holíč 11:7 16:2 15:3 x 5:13 0:18 16:2 10:8 8:10 13:5 9:9 0:18 2
5 Gabčíkovo "A" 14:4 16:2 15:3 12:6 x 17:1 16:2 17:1 13:5 15:3 12:6 18:0  
6 Horné Orešany 6:12 13:5 11:7 10:8 4:14 x 13:5 12:6 12:6 17:1 9:9 17:1  
7 Bricon "B" 6:12 11:7 10:8 10:8 5:13 10:8 x 11:7 11:7 5:13 9:9 12:6  
8 Gabčíkovo "B" 7:11 7:11 8:10 13:5 0:18 7:11 11:7 x 7:11 8:10 8:10 11:7  
9 Sládkovičovo 12:6 14:4 9:9 5:13 4:14 11:7 11:7 13:5 x 12:6 9:9 14:4  
10 Špačince 4:14 15:3 10:8 7:11 4:14 6:12 6:12 5:13 9:9 x 9:9 10:8  
11 Hlohovec 10:8 11:7 10:8 9:9 6:12 9:9 13:5 13:5 12:6 14:4 x 14:4  
12 Galanta "B" 10:8 12:6 9:9 3:15 3:15 7:11 9:9 9:9 7:11 11:7 8:10 x  

* čísla na začiatku riadkov nemajú žiadny súvis s poradím v tabuľke, slúžia iba na identifikáciu v stĺpcoch!
* výsledky v riadkoch sú odohraté doma
* výsledky v stĺpcoch sú odohraté vonku

* zdroj údajov o vzájomných zápasoch: SPORT in WEB