Archív 2002-3:

————   Viktória "A"   ————
Tabuľka   Úspešnosť   Výsledky
————   Viktória "B"   ————
Tabuľka   Úspešnosť   Výsledky
———   2.liga BA   ———
Úspešnosť

Výsledky 3.ligy - vzájomné zápasy:

(sezóna 2002/2003)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Viktória Trnava "B" x 9:9 4:14 8:10 10:8 7:11 9:9 13:5 17:1 6:12 13:5 10:8 11:7 10:8
2 Propria Kúty 14:4 x 10:8 6:12 16:2 9:9 15:3 18:0 14:4 12:6 15:3 18:0 16:2 17:1
3 MTJ Piešťany-Moravany 11:7 9:9 x 11:7 16:2 9:9 15:3 17:1 12:6 12:6 14:4 9:9 14:4 14:4
4 Družstevník Padáň 9:9 8:10 9:9 x 7:11 12:6 10:8 15:3 13:5 13:5 17:1 16:2 8:10 17:1
5 Maco Trnava 11:7 5:13 4:14 13:5 x 10:8 11:7 9:9 6:12 7:11 11:7 12:6 9:9 13:5
6 Kovo Dobrá Voda 11:7 6:12 8:10 9:9 9:9 x 8:10 14:4 14:4 9:9 11:7 10:8 12:6 12:6
7 Slovakofarma Hlohovec "B" 6:12 8:10 2:16 6:12 3:15 9:9 x 11:7 9:9 17:1 16:2 11:7 14:4 10:8
8 Družstevník Unín 8:10 8:10 4:14 5:13 9:9 8:10 13:5 x 13:5 14:4 10:8 8:10 14:4 12:6
9 Bricon Trnava "C" 10:8 8:10 5:13 7:11 1:17 9:9 9:9 7:11 x 3:15 5:13 12:6 16:2 9:9
10 STC Trstice 5:13 8:10 5:13 8:10 5:13 9:9 13:5 6:12 6:12 x 13:5 9:9 14:4 8:10
11 STK Majcichov "B" 6:12 3:15 7:11 7:11 6:12 7:11 7:11 12:6 13:5 7:11 x 12:6 9:9 12:6
12 BC Senica 9:9 7:11 5:13 2:16 9:9 8:10 9:9 14:4 10:8 12:6 9:9 x 8:10 12:6
13 Gasto Galanta "C" 6:12 4:14 5:13 5:13 2:16 1:17 8:10 6:12 7:11 11:7 16:2 12:6 x 8:10
14 Slavoj Sládkovičovo "B" 2:16 8:10 8:10 4:14 4:14 6:12 14:4 9:9 5:13 6:12 6:12 11:7 4:14 x

* čísla na začiatku riadkov nemajú žiadny súvis s poradím v tabuľke, slúžia iba na identifikáciu v stĺpcoch!
* výsledky v riadkoch sú odohraté doma
* výsledky v stĺpcoch sú odohraté vonku

* zdroj údajov o vzájomných zápasoch: SPORT in WEB