Archív 2015-6:

Tabuľky:
1l_tab_ziaci , 2l_tab_tt , 2l_tab_ziaci_se , 2l_tab_ziaci_tt , 3l_tab_tt , 4l_tab_tt , 5l_tab_se , 5l_tab_tt , 6l_tab_se , 6l_tab_tt , 7l_tab_tt , 8l_tab_tt , 9l_tab_tt
 
————   OSTK Špačince "A"   ————
Tabuľka   Úspešnosť   Výsledky
————   OSTK Špačince "B"   ————
Tabuľka   Úspešnosť   Výsledky
————   OSTK Špačince "C"   ————
Tabuľka   Úspešnosť   Výsledky

2. liga TT (2015-2016) - vzájomné zápasy:

21. kolo (sezóna 2015/2016)

 1234567891011
1Gasto Galanta ”C”
3:15
 
5:13
4:14
7:11
11:7
5:13
12:6
7:11
 
2MSTK Leopoldov 
9:9
8:10
15:3*
15:3
12:6
11:7
13:5
 
15:3
12:6
15:3*
16:2
3MTJ Piešťany-Moravany
16:2
10:8
17:1
  
17:1
16:2
15:3
4:14
10:8
14:4
4OSTK Špačince 
3:15
5:13
2:16
5:13
2:16
11:7
11:7
13:5
9:9
11:7
16:2
5Propria Kúty
9:9
15:3
 
6:12
  
9:9
12:6
13:5
11:7
15:3
17:1
  
6Slavoj Sládkovičovo 
10:8
4:14
8:10
7:11
4:14*
11:7
14:4
9:9
   
7:11
13:5
7STC Rohožník
9:9*
14:4
   
3:15
4:14
9:9*
7:11
12:6*
15:3
5:13
8:10
8STO Veľké Úľany
11:7
14:4
8:10
  
11:7
8:10
11:7
17:1
8:10
7:11
9ŠK Dobrá Voda
13:5
10:8
   
2:16
4:14
6:12*
5:13*
7:11
5:13
7:11
10ŠKST Gabčíkovo 
12:6
9:9
10:8
17:1
13:5
10:8
13:5
14:4
   
16:2
11Trhová Hradská
8:10
3:15
7:11
1:17
8:8
12:6
9:9
8:10
   
9:9
4:14