Diskusia:

Reagujete na príspevok: Úvaha nad zmenou... autora: Ľubomír Ševčovič, STK Pata (pridané: 03.05.2018 12:02, expiruje o 8d. )
Je škoda, že sa vyskytujú prípady, kedy sa musí riešiť nejaký postup a zostup cez rôzne protesty a ŠTK... Ja osobne som toho názoru, a budem ho vždy presadzovať, aby všetky súťaže mali vždy plný počet účastníkov. Aby sa nestalo to, čo v 5.lige, keď odstúpil Hlohovec.

Čl.4.3.3.2.6. uvádza - V prípade ROZOHRATIA súťaže po odstúpení jedného alebo viacerých družstiev z
akýchkoľvek dôvodov sa súťaž nedoplňuje.

Naschvál som slovo rozohratia zvýraznil. A myslím že mi všetci dajú za pravdu, že toto slovo je odvodené od slova HRAŤ....
Takže ja si vysvetľujem tento bod súťažného poriadku tak, že súťaž je rozohratá uskutočnením zápasov 1.kola !
A nie ako si to vysvetľuje SSTZ, že rozohratie súťaže začína vlastne vyžrebovaním súťaže!

Ak sa súťaž vyžrebuje x týždňov pred začiatkom prvého kola, a niektoré družstvo sa odhlási z akéhokoľvek dôvodu zo súťaže, tak riadiaci orgán súťaže má zviazané ruky a nemôže so súťažou už urobiť nič iba konštatovať, že dané družstvo je vylúčené za súťaže a hotovo. A súťaž sa hrá s nižším počtom družstiev a potom môžu vznikať takéto ošemetné situácie.....
Veď keď je prestupový termín hráčov do 15.9. kalendárneho roka pred začiatkom súťaže, tak prečo by nemohla byť možnosť upraviť súťaže na predpísaný počet účastníkov do tohto dátumu prípadne ešte pár dní pred začiatkom 1.kola! Ktoré začína koncom septembra alebo začiatkom októbra. Týmto by sa zároveň eliminovala možnosť odstúpenia družstva zo súťaže pre nedostatok hráčov......
Veď nie je problém poslať podmienečnú prihlášku niektorého družstva, ktoré skončilo hneď za družstvami ktoré postúpili. To pre prípad, keď by sa niekto na poslednú chvíľu odhlásil....
Tým by bola možnosť hrať súťaže v plnom počte účastníkov. Všetky potrebné dokumenty sú na webe - prihláška, súpisky, zápisy, propozície,...... Ich vyplnenie a zaslanie trvá max. pár hodín.

Možno by stálo za úvahu nad týmto porozmýšľať a dať to zapracovať do súťažného poriadku - ak sa na to najde ”politická vôľa”....


Do diskusného fóra žiaľ nemôžete prispieť.

Dôvod: Nemáte dostatočnú históriu.
Minimálna história je nastavená na 5 dní a musíte mať v prehliadači umožnené ukladanie cookies. Viac informácií nájdete tu: pravidlá diskusie (bod č.6)Ostatné príspevky k téme:

- 1 -


WAP-verzia diskusného fóra: http://spacincett.php5.sk/wap/df.php
na hlavnú úroveň