Výsledky Bučany:

0. kolo - 6. liga TT (2018-2019)
 úspešnosť súpera
Celkom:0:00 
Úspešnosť v štvorhre: 
správca: Tomáš Lukáč; Mário Lukačovič