Do začiatku sezóny zostáva ešte:

Zoznam zmien pravidiel a výklad niektorých z nich:


* Odkaz na aktuálne pravidlá stolného tenisu
* Vývoj pravidiel stolného tenisu podľa evidencie ITTF